Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản khác từ Trung ương về xây dựng
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản khác từ Trung ương về xây dựng Files: 4
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 01/BXD-PC ngày 28/3/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo Download
pdf.png Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Download
pdf.png Văn bản số 5157/BTC-SCT ngày 21/4/2017 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Download
pdf.png Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/04/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website