Thứ tư, 18/10/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang
Trang 1 / 4
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2017 Download
pdf.png Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 24/01/2017 về công bố chỉ số giá XD tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý 4 và năm 2016 trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 Download
pdf.png Quyết định số 325/QĐ-SXD ngày 15/10/2016 về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2016 Download
pdf.png Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 15/7/2016 về công bố chỉ số giá tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016 Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website