Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang
Trang 1 / 5
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11, tháng 12 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2018 Download
pdf.png Quyết định số 89/QĐ-SXD ngày 06/07/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2018 Download
pdf.png Quyết định số 25/QĐ-SXD ngày 13/04/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2018 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2018 Download
pdf.png Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá XD tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý 4 và năm 2017 trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2017 Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 Download
pdf.png Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 về việc công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 13/10/2017 của Sở Xây dựng v/v công bố chỉ số giá XD tháng 7, tháng 8, tháng 9, quý 3 năm 2017 trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2017 Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website