Thứ hai, 23/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng
Trang 1 / 3
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Download
pdf.png Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 1845/SXD-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình Download
pdf.png Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 21/7/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Download
pdf.png Văn bản số 1413/SXD-TTr ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép Download
pdf.png Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình XD được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 Download
pdf.png Văn bản số 1381/SXD-TTr ngày 14/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử Download
pdf.png Văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập Download
pdf.png Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 09/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng về việc chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2017 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Download
pdf.png Văn bản số 844/SXD-TTr ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Văn bản số 731/SXD-PTĐT&HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng về việc quản lý thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư mới không sử dụng vốn đầu tư công Download
pdf.png Văn bản số 434/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/3/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền phổ biến Quy định về đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Công văn số 323/SXD-KT&VLXD ngày 03/03/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai các văn bản mới về xây dựng Download
pdf.png Công văn số 250/SXD-KT&VLXD ngày 22/02/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện quy định về cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC Ngày 20/01/2017 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính có về thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dự Download
pdf.png Hướng dẫn số: 01/HDLS: XD -TC Ngày 20/01/2017 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính có về thực hiện một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dự Download
pdf.png Văn bản số 2358/SXD-QHKT ngày 16/12/2016 của Sở Xây dựng đã về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 2358/SXD-QHKT ngày 16/12/2016 của Sở Xây dựng đã về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website