Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng
Trang 1 / 4
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 2813/SXD-KT& VLXD ngày 10/12/2018 của Sở Xây dựng về việc Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn XD và tổ chức XD trên địa bàn tỉnh năm 2018 Download
pdf.png Văn bản số 1996/SXD-QLN ngày 20/9/2018 của Sở Xây dựng về việc thực hiện hoạt động kinh doanh BĐS Download
pdf.png Văn bản số 1894/SXD-QLN ngày 11/9/2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực XD trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Văn bản số 1810/SXD-KT&VLXD ngày 31/8/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong dự toán XDCT Download
pdf.png Văn bản số 1515/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/7/2018 của Sở Xây dựng về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình XD mùa mưa bão năm 2018 Download
pdf.png Văn bản số 1525/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/7/2018 của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép XD và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 139/TB-SXD ngày 24/7/2018 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 867/SXD-TTr ngày 10/5/2018 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của bộ trưởng Bộ Xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 795/SXD-QLN ngày 27/4/2018 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện quản lý đối với hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Văn bản số 477/SXD-TTr ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng về việc tăng cường quản lý đối với công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Download
pdf.png Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 1845/SXD-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác PCCC trong đầu tư xây dựng công trình Download
pdf.png Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 21/7/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Download
pdf.png Văn bản số 1413/SXD-TTr ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép Download
pdf.png Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình XD được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 Download
pdf.png Văn bản số 1381/SXD-TTr ngày 14/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng dọc tuyến đường Tây Yên Tử Download
pdf.png Văn bản số 1377/SXD-TTr ngày 13/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng lắp biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập Download
pdf.png Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 09/6/2017 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Văn bản số 936/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng về việc chủ động thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2017 đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website