Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản QP, QPPL tỉnh Bắc Giang về xây dựng
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản QP, QPPL tỉnh Bắc Giang về xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, XD, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG Download
zip.png Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang năm 2017 - phần xây dựng (QĐ 678) Download
zip.png Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang 2017 - phần lắp đặt Download
zip.png Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang năm 2017 - phần khảo sát Download
zip.png Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2017 Download
zip.png Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2017 (2) Download
pdf.png Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngà Download
pdf.png Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Download
pdf.png Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần Sửa chữa (năm 2016) Download
pdf.png Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Nghị quyết số 138-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2013 Download
pdf.png Quyết định 176/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh BG Download
pdf.png Quyết định 190/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website