Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Download details
Văn bản số 50/TĐQM ngày 22/3/2018 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội Văn bản số 50/TĐQM ngày 22/3/2018 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội

Data

Version
Size0
Downloads0.00
Language
License
Author
Website
Price
Created22/03/2018 18:23:24
Created byNguyễn Trung Đoàn
Changed29/03/2018 11:24:30
Changed byNguyễn Trung Đoàn

This is only a simple document without a file.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website