Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Đánh giá:  / 1

Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

 

 

Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng.

 

 

Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

 

 

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 29/06/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 05/2018/TT-BXD về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

 

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Đánh giá:  / 1

Ngày 20/05/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 04/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Đánh giá:  / 1

 

Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh

Đánh giá:  / 1

Ngày 24/04/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

 

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG

Đánh giá:  / 1

 

 

Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, XD, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG

Văn bản số 01/BXD-PC ngày 28/3/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

Đánh giá:  / 1

 

 

Ngày 28/3/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 01/BXD-PC hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép XD đối với công trình quảng cáo

 

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

Đánh giá:  / 1

Ngày 13/03/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan

 

Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Thông tư 01/2018/TT-BXD về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Đánh giá:  / 1

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD về việc quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. 

Văn bản số 356/UBND-XD ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 356/UBND-XD về việc quản lý chất lượng vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị

Đánh giá:  / 2

Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí các dịch vụ công ích đô thị.

Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

Đánh giá:  / 1

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Trong đó nêu rõ quy định những công trình xây dựng sử dụng vật liệu xây không nung.

Thông tư 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Đánh giá:  / 1

Ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Đánh giá:  / 1

Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng có Thông tư số 11/2017/TT-BXD ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Các bài khác...

  1. Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
  2. Văn bản số 3504/UBND-XD ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
  3. Nghị quyết 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
  4. Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  5. Quyết định 964/QĐ-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD)
  6. Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
  7. Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
  8. Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND
  9. Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh
  10. Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website