Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 


Ngày 17/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  

Theo Nghị định 81/2017/NĐ-CP, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đối với kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và sàn giao dịch bất động sản.
Bộ sẽ phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra, rà soát để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản.
Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn thực hiện ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản và ban hành mẫu chứng chỉ môi giới bất động sản.
Nghị định 81/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2017 và thay thế Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013.
Nội dung cụ thể Nghị định số 53/2017/NĐ-CP có thể tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản Luật, Văn bản của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Nghị định số 81/2017/NĐ-CP

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website