Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định 964/QĐ-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD)

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 


Ngày 20/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD thay thế Quyết định 1129/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  

Theo đó, hướng dẫn việc quy đổi chi phí xây dựng công trình bằng các phương pháp sau:

- Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi;

- Phương pháp sử dụng chỉ số giá phần xây dựng;

- Phương pháp xác định dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao;

- Phương pháp quy đổi dựa trên cơ sở hệ số biến động của tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện có tính đến hệ số trượt giá ngoại tệ giữa thời điểm bàn giao và năm thực.

Ngoài ra, ban hành kèm theo Quyết định là mẫu báo cáo kết quả quy đổi và mẫu các bản tổng hợp giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình để thực hiện kê khai các khoản cần quy đổi.

Quyết định 964/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung cụ thể Quyết định 964/QĐ-BXD có thể tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Quyết định 964/QĐ-BXD

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website