Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 2
DởHay 

 


Ngày 21/9/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 970/QĐ-BXD quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

  


Theo đó, mức thu chi phí sát hạch được tính theo lượt sát hạch của cá nhân và được xác định như sau:

- Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức là 450.000 đồng/lượt.

- Chi phí sát hạch do Cục quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức là 500.000 đồng/lượt.

Chi phí sát hạch nói trên được thu và sử dụng để chi trả cho các hoạt động phục vụ cho công tác sát hạch như: Chi phí đi lại, lưu trú, văn phòng phẩm, cập nhật bổ sung tài liệu...

Ngoài ra, tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch theo quy định.

Quyết định 970/QĐ-BXD có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung cụ thể Quyết định 970/QĐ-BXD có thể tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Quyết định 970/QĐ-BXD

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website