Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Văn bản số 3504/UBND-XD ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đánh giá:  / 2
DởHay 

 


Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3504/UBND-XD  v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  

Theo đó, văn bản số 3504/UBND-XD đã hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện tốt những quy định của nhà nước về quản lý chi phí nhất là công tác đào đắp, san nền bằng cơ giới; nguồn cấp đất san nền; vị trí đổ thải là đất thừa trong san nền....

  Nội dung cụ thể văn bản số 3504/UBND-XD có thể tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản khác tỉnh Bắc Giang về xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Văn bản số 3504/UBND-XD

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website