Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư số 11/2017/TT-BXD ngày 16/10/2017 của Bộ Xây dựng Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Ngày 16/10/2017, Bộ Xây dựng có Thông tư số 11/2017/TT-BXD ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt; cần phân phối bê tông độc lập; máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình

  

 

Theo đó, Thông tư số 11/2017/TT-BXD ban hành:
 
1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với hệ thống cốp pha trượt, ký hiệu QTKĐ: 04-2017/BXD.
2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với càn phân phối bê tông độc lập, ký hiệu QTKĐ: 05-2017/BXD.
3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng công trình, ký hiệu QTKĐ: 06-2017/BXD
 
Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho các máy, thiết bị theo các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn quy định tại Điều 1 Thông tư này, các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đến Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng để tổng hợp, theo dõi
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.  
 
Thông tư số 11/2017/TT-BXD được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại mục Văn bản chính sách/Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng hoặc tại đây.
 

Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Theo: Thông tư 11/2017/TT-BXD

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website