Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Văn bản số 01/BXD-PC ngày 28/3/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

Đánh giá:  / 1
DởHay 


 

Ngày 28/3/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 01/BXD-PC hướng dẫn một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép XD đối với công trình quảng cáo

 


Chi tiết Văn bản số 01/BXD-PC có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản khác từ Trung ương về xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc tại đây.

 


Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.
 


 Theo: Văn phòng Sở.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website