Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1
DởHay 


 

Ngày 04/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

Theo đó, Quy định này quy định về tiêu chuẩn nhà trọ; trách nhiệm của chủ nhà trọ, người thuê trọ và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các cơ quan quản lý nhà nước, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Điều 5, Điều 6 của Quy định cũng quy định cụ thể Trách nhiệm của chủ nhà trọ và Trách nhiệm của người thuê nhà trọ, cụ thể:

 
Trách nhiệm của chủ nhà trọ:
 
1. Chủ đầu tư xây dựng nhà trọ phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo chất lượng xây dựng và tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy định này. Trường hợp thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 Luật Xây dựng thì phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Trong quá trình tổ chức thi công xây dựng (bao gồm cả trường hợp được miễn giấy phép xây dựng) phải thực hiện báo cáo tiến độ xây dựng theo quy định tại Điều 4 Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh. 
2. Phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Phải thực hiện niêm yết giá cho thuê nhà trọ theo quy định của Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012.
4. Chấp hành nghiêm nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
5. Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; ký cam kết thực hiện những quy định của pháp luật về an ninh, trật tự với Công an cấp xã (nơi có nhà trọ). 
6. Thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê nhà trọ với người thuê nhà trọ; phải treo bản Nội quy nhà trọ ở nơi dễ quan sát và phổ biến Nội quy nhà trọ, hương ước, quy ước của địa phương cho người thuê nhà trọ biết trước khi ký hợp đồng thuê nhà. 
7. Yêu cầu người thuê nhà trọ xuất trình một trong những giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh do cơ quan, tổ chức nhà nước, UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận. 
8. Định kỳ (06 tháng, 01 năm) trước ngày 20 tháng 5 và trước ngày 20 tháng 11 phải báo cáo tình hình cho thuê nhà trọ; việc chấp hành an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy của nhà trọ cho UBND cấp xã (nơi có nhà trọ) bằng văn bản. Trường hợp đột xuất có những vụ việc nghiêm trọng hoặc nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự thì phải báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. 
9. Chấp hành việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 
Trách nhiệm của người thuê nhà trọ:
 
1. Phải xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu người cho thuê nhà trọ quy định tại Khoản 6, Điều 5 Quy định này và khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cư trú, các quy định của chính quyền địa phương, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố nơi mình thuê ở trọ.
3. Ký hợp đồng thuê nhà trọ với chủ nhà trọ; tuân thủ hợp đồng đã ký và Nội quy nhà trọ. Trường hợp phát hiện chủ nhà trọ có hành vi vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Sở Xây dựng được giao chủ trì triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định. Trách nhiệm chính trong việc thực hiện quản lý nhà trọ thuộc về UBND cấp huyện, cấp xã, cụ thể:
 
- Sở Xây dựng có trách nhiệm: Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và UBND cấp huyện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này;  Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc ngoài thẩm quyền;  Phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng nhà trọ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định của pháp luật về xây dựng.
- UBND cấp huyện: Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý toàn diện đối với nhà trọ trên địa bàn;  Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ, đảm bảo theo Quy định này; Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định; Căn cứ vào nhu cầu phát triển nhà trọ trên địa bàn các xã xung quanh Khu, Cụm công nghiệp để quy hoạch các khu vực đất ở cho mục đích xây dựng nhà trọ, nhằm từng bước hình thành các khu nhà trọ tập trung có đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội;  Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo tình hình quản lý nhà trọ trên địa bàn về Sở Xây dựng (trước ngày 01/6 và trước ngày 01/12).
- UBND cấp xã: Trực tiếp quản lý hoạt động xây dựng và kinh doanh nhà trọ trên địa bàn; Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ nhà trọ và người thuê trọ thực hiện các nội dung của Quy định này. Chỉ đạo Công an cấp xã tiếp nhận, ký cam kết thực hiện những quy định về an ninh, trật tự của các chủ nhà trọ. Trường hợp phát hiện vi phạm thì kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định; Lập sổ theo dõi về tình hình nhà trọ trên địa bàn; Định kỳ (06 tháng, 01 năm) báo cáo tình hình quản lý nhà trọ trên địa bàn với UBND cấp huyện (trước ngày 25/5 và trước ngày 25/11).
Đối với trường hợp nhà trọ đã có (đã được xây dựng và đi vào hoạt động) trước khi Quy định này có hiệu lực thi hành nếu nhà trọ, hoạt động cho thuê nhà trọ chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này thì tiếp tục được phép hoạt động nhưng chủ nhà trọ phải có kế hoạch để khắc phục những tiêu chuẩn, điều kiện còn thiếu trong thời gian tối đa 24 tháng. Quá thời hạn nêu trên, tuỳ từng nội dung vi phạm, chủ nhà trọ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

 

 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.


Chi tiết Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website