Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 1
DởHay 


 

Ngày 06/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án ĐT có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2018 và thay thế Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về đầu tư XD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về ĐTXD khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh BG ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh 

Chi tiết Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website