Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 0
DởHay 


 

Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018. 

Chi tiết Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website