Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Đánh giá:  / 1
DởHay 

Ngày 01/11/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1090/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP nhằm thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình đã được Sở Xây dựng quyết định công bố.

Theo văn bản hướng dẫn thì:
1. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng từ ngày 01/01/2013.
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện, nhưng phải tuân theo quy định tại các Nghị định này và không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.
3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
4. Đối với các khối lượng công việc thực hiện kể từ ngày 01/01/2013 thuộc các dự án, gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì không được bổ sung quyết toán phần chi phí nhân công theo Nghị định này.
5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2013 theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phản ánh về Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn./.
Văn bản được đăng tải tại đây.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website