Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đánh giá:  / 2
DởHay 

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 
 

 

 

Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu tư với tổng thầu EPC; phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư; ...
Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung về: Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình; Chế độ và trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình; Nội dung giám sát thi công xây dựng; Nghiệm thu công việc xây dựng; Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; Nhật ký thi công xây dựng công trình; Bản vẽ hoàn công; Quy định về lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng; Kiểm định xây dựng; Giám định xây dựng; Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng; Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng; Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng và nhữn nội dung cụ thể khác có liên quan
Thông tư 26/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016 và thay thế các thông tư sau:
- Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; 
- Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
- Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
Nội dung Thông tư và phụ lục có thể xem và tải tại đây hoặc có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (phần Văn bản chính sách- Bộ Xây dựng ban hành).
 

Theo: Văn phòng Sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website