Thứ ba, 23/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Xin ý kiến dự thảo VB QPPL

Xin ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 07/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2516/SXD-PTĐT&HTKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
 
Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao năm 2017, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 
 
 
Để đảm bảo quy định và nâng cao chất lượng của văn bản, Sở Xây dựng xin gửi tới Quý cơ quan, đơn vị bản dự thảo, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng bằng đường công văn và thư điện tử (theo địa chỉ email: ) trước ngày 12/12/2017 để hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định. Nội dung đề nghị cụ thể theo Văn bản số 2516/SXD-PTĐT&HTKT kèm theo.
Bản dự thảo có thể tải về theo đường link dưới đây hoặc mục Văn bản chính sách/Văn bản Dự thảo xin ý kiến - Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Trong quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để được giải đáp.
 Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị biết, tham gia ý kiến./.
 
 
Theo: Văn bản số 2516/SXD-PTĐT&HTKT
 
 
 
 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website