Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Xin ý kiến dự thảo VB QPPL

Xin ý kiến dự thảo “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất đọng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

 
 
Ngày 05/10/2018, Sở Xây dựng đăng tải xin ý kiến dự thảo “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
 
 
 
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao năm 2018. Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
 
 
 
 
 
Để đảm bảo quy định và nâng cao chất lượng của văn bản, Sở Xây dựng xin gửi tới Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân bản dự thảo, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng bằng đường công văn và thư điện tử (theo địa chỉ email: ) trước ngày 25/10/2018 để hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
Bản dự thảo có thể tải về theo đường link dưới đây hoặc mục Văn bản chính sách/Văn bản Dự thảo xin ý kiến - Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
 
Trong quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để được giải đáp.
 Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, tham gia ý kiến./.
 
 
 
Theo: Văn phòng Sở
 
 
 
 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website