Thứ ba, 20/03/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin Quy hoạch - Kế hoạch

Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Mỹ An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)
Ngày 31/08/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm CN Mỹ An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).    

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website