Thứ năm, 25/05/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Tin nổi bật

Văn bản mới, chính sách mới

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.
Ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website