Thứ tư, 23/05/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Giới thiệu, phổ biến về văn bản mới, chính sách mới

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, XD, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG
    Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định một số nội dung về quy hoạch, XD, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh BG

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website